Budování státu

Milena Bartlová, Jindřich Vybíral a kol. / vydalo UMPRUM nakladatelství

Rozsáhlou bilingvní publikaci připravil kolektiv pedagogů Katedry teorie a dějin umění UMPRUM spolu se studenty a externími spolupracovníky. Představuje umělecká díla různých kvalit a nejrůznějších médií, která se v letech 1918–1939 a 1945–1992 podílela na reprezentaci československého státu. Publikace proto přibližuje nikoli obvyklý uměleckohistorický kánon českého umění 20. století, nýbrž průřez dobovou vizuální kulturou, v níž se setkávají slavné malby a sochy nejpřednějších umělců s nenápadnými užitými grafikami na bankovkách. Grafický design Jan Čumlivski.