Tam a zpátky

Lada Hubatová-Vacková, Pavla Pauknerová, Cyril Říha (eds.) / vydalo UMPRUM nakladatelství

Kniha Tam a zpátky je pokusem o rozbor současného stavu designu, architektury a urbanismu posledních deseti let. Kritériem volby témat a příkladů byla otázka času, respektive různé roviny časů současnosti. Co vlastně dnes znamená být současným? Zjevně to přesahuje rovinu soustředění se výhradně na to, co se odehrává právě teď. Vedle odborných studií a rozhovorů publikace představuje šest současných prací z oblasti designu, architektury a urbanismu, které různým způsobem tematizují čas. Grafické řešení Anežka Hrubá Ciglerová.