Take Take Take pod Vyšehradem
Knihkupectví a prodejna plakátů

Vratislavova 7, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad

Take Take Take v Brně
Pop-up obchod září–říjen

Polagraph, Pekařská 34, Brno