Ve dnech 18. 3. — 5. 4. bude přerušeno odesílání zásilek z důvodu dovolené. Děkujeme za pochopení.

Ilustrovaná Ústava České republiky

K jakým hodnotám se naše země hlásí? Jaká práva garantuje svým občanům? Před kým nás ze zákona chrání a co od nás vyžaduje? O tom všem hovoří naše ústava.

Ilustrovaná Ústava České republiky je praktická kniha do každé domácnosti. Atraktivní a přehlednou formou Vás seznámí s textem Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod, které srozumitelně definují základní hodnoty naší země.


Ilustroval Jindřich Janíček / Take Take Take + 82 Bøok & Design Shõp

2018 / 14 × 21,7 cm / 160 stran / ISBN 978–80–906912–6–1 

vyprodáno