Take Take Take pod Vyšehradem
Knihkupectví a prodejna plakátů

Vratislavova 7, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad