Vánoční objednávky odesíláme do úterý 18. 12. Knihkupectví otevřeno do 22. 12.

Vytvoříme pro Vás

Grafické návrhy
knihy, katalogy, brožury, sazba, letáky, plakáty, vizitky, vizuální styly, logotypy, propagační materiály, návrhy potisků, webové stránky, webové prezentace a jiné grafické práce

Ilustrace
knihy, umělecké plakáty, pohlednice a jiné kreslířské práce

Jsme také grafické studio.
Specializujeme se na typografii a ilustraci.
Nejraději se věnujeme knižnímu designu.

↑ Grafická úprava publikace pro nakladatelství UMPRUM
↑ Grafická úprava knihy pro nakladatelství Paseka
↑ Vizuální styl knižního festivalu Knihex
↑ Knižní obálka pro nakladatelství Odeon
↑ Grafická úprava knihy pro nakladatelství Paseka
↑ Knižní obálka pro nakladatelství Odeon
↑ Grafická úprava knihy pro nakladatelství UMPRUM
↑ Grafická úprava knihy pro nakladatelství Paseka
↑ Grafická úprava knihy pro nakladatelství Knižní klub
↑ Grafická úprava komiksu pro nakladatelství Lipnik
↑ Knižní obálka pro nakladatelství Knižní klub
↑ Vizuální styl značky Lípa
↑ Knižní obálka pro nakladatelství Knižní klub
↑ Ediční plán pro nakladatelství UMPRUM
↑ Ilustrace pro Magnus magazín
↑ Knižní obálka pro nakladatelství Odeon
↑ Knižní obálka pro nakladatelství Odeon
↑ Plakáty pro spolek aArchitektura Zlín
↑ Knižní obálka pro nakladatelství Knižní klub
↑ Knižní obálka pro nakladatelství Ikar
↑ Divadlo Koráb
↑ Grafická úprava knihy Nový čas (Paseka)